Ogólna

Co robić w przypadku zatrzymania międzynarodowego transportu?

Urząd Celny ma prawo zatrzymać międzynarodowy ładunek, jeśli przewożony towar nie spełnia norm i przepisów unijnych. Takie ryzyko występuje w przypadku importowania towarów spoza Europy. W takich sytuacjach firma ma dwa wyjścia: zwrócić ładunek nadawcy lub wdrożyć procedurę naprawczą, która wymaga przechowania ładunku.

Jak wynająć magazyn potrzebny w procedurze naprawczej?

Importerzy oraz eksporterzy mogą skorzystać z pomocy agencji celnych, które są pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą oraz Urzędem Celnym. Takie agencje posiadają własny magazyn określany również mianem składu celnego.

Zatrzymany ładunek wędruje do takiego magazynu, co umożliwia rozpoczęcie procedury naprawczej. W jej trakcie, na towar nanoszone są znaki CE oraz etykiety z tłumaczeniami. Wprowadzane są również wszelkie poprawki, dzięki którym, wwożony ładunek będzie zgodny z normami unijnymi. Całą procedurą naprawczą może nadzorować agencja celna reprezentująca interesy przedsiębiorcy.